logo
Vurdering af andel.dk                Tlf: 61 16 81 14
 
 

Hvad skal parterne levere ved vurderingen

 
 

VurderingAfAndel.dk v/ Hans Kristiansen


Det er vigtigt at understrege, at jeg er uafhængig af både sælger, køber og andelsboligforening. Jeg vurderer værdien af individuelle forbedringer i lejligheden som for eksempel nyt køkken eller badeværelse, hvad enten det drejer sig om en forbedring, som sælger selv har stået for, eller om forbedringen var udført, da sælger i sin tid købte lejligheden.

Sælger kan få tilskrevet en forbedring i forhold til de faktiske udgifter, der har været forbundet hermed samt værdi for eget arbejde. Sælger kan vælge at sælge løsøre med – det kan for eksempel være hvidevarer, skabe eller lignende. Køber er dog ikke forpligtet til at overtage løsøre. Værdien af forbedringer og løsøre nedskrives over en årrække alt efter forventet levetid. Jeg arbejder efter de retningslinjer, der er angivet i ABF-håndbogen.

Hvordan foregår vurderingen?
Vurderingen laves på baggrund af de retningslinjer, der er angivet i ABF-håndbogen. Ved en besigtigelse gennemgår jeg alle lejlighedens rum. Forbedringerne gennemgås, og jeg registrerer lejlighedens gennerelle stand og eventuelle fejl. Hvis det er muligt, gennemgår jeg bilag under besigtigelsen, og ellers indgår de i vurderingsrapporten. Originale bilag eller læselige kopier skal udleveres. Originalbilag returneres sammen med vurderingen.
Senest 5-7 arbejdsdage efter gennemgangen modtager sælger vurderingen i form af en vurderingsrapport. En kopi af rapporten sendes desuden til andelsboligforeningens bestyrelse og administrator.

Vurderingen udføres på baggrund af sælgers oplysninger samt eventuelle foreviste bilag. Sælger er ansvarlig for oplysningernes rigtighed samt lovlighed af det udførte forbedringsarbejde, herunder tilladelse fra andelsforeningen og eventuelt offentlig myndighed.

Honorar for vurderingen betales almindeligvis af sælger via andelsboligforeningens administrator. Se takster.

Sælger


Når du beslutter dig for at sælge din lejlighed, skal du meddele det til andelsboligforeningens bestyrelse, som vil forklare dig den videre procedure – den kan nemlig variere alt efter foreningens vedtægter. Herefter tager du kontakt til mig via telefon eller e-mail, og vi aftaler en tid for gennemgang af lejligheden.

Til stede ved gennemgangen er sælger, jeg og nogle gange en repræsentant fra andelsboligforeningens bestyrelse. Før gennemgangen af lejligheden er det en god ide at lave en opgørelse over de forbedringer, som efter din mening skal indgå i vurderingen – det vil også være en god hjælp for dig selv.

Opgørelsen udføres for hvert enkelt rum med anførelse af
• forbedringens art
• udgifter, jf. kvitteringer/faktura
• årstal for anskaffelse
• antal timer arbejdet har taget, hvis du selv har udført arbejdet.

Hvis forbedringer/ombygninger kræver tilladelse fra andelsforeningen og/eller myndigheder, skal denne forevises, herunder anden dokumentation som for eksempel statiske beregninger eller lignende.

Findes der en lejlighedsvurdering eller anden opgørelse over forbedringer, fra da du selv overtog lejligheden, skal du vedlægge en kopi af denne.

Husk – der kommer som regel kun det med som forbedringer, du selv angiver.


Køber


Når du modtager salgsopstillingen, er vurderingsrapporten almindeligvis vedhæftet. Du skal som det første gennemgå lejligheden for at sikre dig, at de forbedringer, der står i vurderingen, svarer til de faktiske forhold. Du skal desuden sikre dig, at den nødvendige dokumentation foreligger, og at mangler er udbedret, eller at det anførte fradrag er tilbageholdt.

Husk på, at du som udgangspunkt køber lejligheden som ’som beset’ på de betingelser, der står i salgsopstilling og vurderingen.

Er der ting, du er i tvivl om, skal du i første omgang henvende dig til andelsboligforeningens bestyrelse.

Andelsboligforeningen


Andelsforeningen er repræsenteret ved bestyrelsen, og det er bestyrelsen der står for overdragelse af andele i boligforeningen.

Andelsboligforeningen kan være repræsenteret under besigtigelsen ved et bestyrelsesmedlem, vicevært eller lignende i henhold til andelsboligforeningens vedtægter.

Andelsboligforeningen modtager en kopi af lejlighedsvurderingen. Bestyrelsen er ansvarlig for at godkende vurderingen, inden overdragelsen kan ske. Besked om godkendelse videregives til administration, hvis en sådan benyttes.